Da’ yarta gudan
- ka hortaga gudniinka dumarka
1. Hordhac 5. Gudniinka haweenka sharciga ma ogolyahay?
2. Sidee u egyahiin xubnaha taranka ee dumarka? 6. Caafimaad ahaan khatar intee le’eg ayuu leeyahay gudniinku?
3. Waa maxay gudniinka haweenka? 7. Kutiri-kuteeno ku saabsan gudniinka
4. Xagee laga isticmaalaa? 8. Sidee isu tag wanaagsan ula yeelan kartaa ninkaaga adoo lagu guday?
Hagaha filimka caawiyayaasha
Xubinada taranka ee haweenka

Caadi

Type 1

Type 2

Type 3
Sidee u heshaa caawimaad?

• Adeega caafimaad ee bulshada
• Dhakhaatiir
• Kal-kaaliyayaasha jooga iskuulada iyo
• Xarumaha caafimaadka
• Umulisooyinka ku dhex jiro bulshada

Xarumaha caafimaadka ee dhalinta waxay ku yaalaan magaalooyinka iyo dagmooyinka oo dhan. shabakaddan ayaad ka heli kartaa tixraacyada unghelse.no.
  ISBITAALADA

Xarun walba oo caafimaad waxay leedahay mas’uuliyad u gaar ah si ay u daryeelaan haweenka gudan. Xaruntan caafimaad waxay bixisaa, wada hadalk, baaritaan, dawayn, iyo qalliin. Waxaad si toos ah ula xiriir karta ama laguugu gudbin karaa dhakhtar, kalkaaliso, iyo umulisoonyinka.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Contact gynecological outpatient clinic, antenatal clinic or maternity, phone 77626000

St. Olavs hospital: Contact women's clinic, phone 72571212

Haukeland universitetssykehus: Contact women's clinic, phone 05300

Stavanger universitetssykehus (SUS): Contact women's clinic, phone 05151
  Oslo universitetssykehus, Ullevål: Contact person: Sara Kahsay, phone 93898903 (you can also text this number)

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Contact women's clinic, phone 23070000

Sørlandet sykehus, Kristiansand:
Phone: 915 39318
E-mail: linda.sagedal@sshf.no / anita.paulsen@sshf.no
SHABAKADAHA INTERNETKA

klara-klok.no
ung.no
unghelse.no
nkvts.no
rvts.no

  XARUMO

Isutagga iyo bulshada - Xarunta

Contact information:
Phone: 22993900 (mon-fri, 9-15)
Fax: 22993901
E-mail: post@sexogsamfunn.no

Address:
Trondheimsveien 2 B
0560 Oslo

Evening clinic:
Mon - Thu: 16-20
Sat: 12-16
   

Røde kors-phone: 815 55 201

Mirasenteret.no: Phone 22116920

Seif.no (self-help for immigrants and refugees): Phone 46865000 or 22034830

Kvinnesenteret, Kristiansand:
Phone 41457238, e-mail: kvinnesenteret@yahoo.no

Primærmedisinsk verksted (PMV): www.bymisjon.no/pmv, phone 23060380

Barnevernvakten.no: Phone 116111
Tilgjengelighetserklæring