Ung og omskåret
- forebygging av kvinnelig omskjæring
1. Introduksjon 5. Er omskjæring ulovlig?
2. Hvordan ser et kvinnelig kjønnsorgan ut? 6. Hvorfor er omskjæring helsefarlig?
3. Hva er omskjæring av kvinner? 7. Myter om omskjæring
4. Hvor skjer omskjæring? 8. Hvordan kan man forholde seg til seksualiet etter omskjæring?
Veiledningshefte
Kvinnelige kjønn

Normal

Type 1

Type 2

Type 3
Du som har spørsmål om omskjæring, har opplevd omskjæring eller er redd for at noen skal bli omskåret. Det er mange muligheter for å hjelp:
HVOR KAN MAN FÅ HJELP?

• Offentlige tilbud
• Lege
• Helsesøster
• Fast-/helsestasjons-/skolelege
• Helsesøster
• Jordmor i kommunen

Helsestasjoner for ungdom finnes i de fleste kommuner og bydeler. Oversikt finner du på nettstedet unghelse.no.
  SYKEHUSENE

I hver helseregion finnes en kvinneklinikk som har et spesielt ansvar for å følge opp kvinner som er kjønnslemlestet. Det gis tilbud om samtale, undersøkelse, behandling og eventuelt åpnende operasjon. Man kan ta direkte kontakt eller få henvisning fra lege, helsesøster eller jordmor.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Kontakt gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk eller fødeavdeling, tlf 77626000

St. Olavs hospital: Kontakt kvinneklinikken, tlf 72571212

Haukeland universitetssykehus: Kontakt kvinneklinikken via sentralbord, tlf 05300

Stavanger universitetssykehus (SUS): Kontakt kvinneklinikken via sentralbord tlf 05151
  Oslo universitetssykehus, Ullevål: Kontaktperson Sara Kahsay, tlf 93898903 (hvis du ikke oppnår kontakt, kan du gjerne sende sms)

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Kontakt kvinneklinikken via sentralbord, tlf 23070000

Sørlandet sykehus, Kristiansand:
Tlf: 915 39318
E-post: linda.sagedal@sshf.no / anita.paulsen@sshf.no
NETTSTEDER

klara-klok.no
ung.no
unghelse.no
nkvts.no
rvts.no

  INSTITUSJONER

Sex og samfunn - senter for ung seksualitet

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22993900 (man-fre, kl 9-15)
Telefax: 22993901
E-post: post@sexogsamfunn.no

Besøksadresse:
Trondheimsveien 2 B
0560 Oslo

Kveldspoliklinikken:
Mandag - torsdag: kl 16-20
Lørdag: kl 12-16
   

Røde kors-telefonen: 815 55 201

Mirasenteret.no: Tlf 22116920

Seif.no (selvhjelp for innvandrere og flyktninger): Tlf 46865000 eller 22034830

Kvinnesenteret, Kristiansand:
Tlf 41457238, e-post: kvinnesenteret@yahoo.no

Primærmedisinsk verksted (PMV): www.bymisjon.no/pmv, tlf 23060380

Barnevernvakten.no: Tlf 116111
TIPS TIL SAMTALE/REFLEKSJON ETTER FILMEN

Refleksjoner etter filmen. Spørsmål du kan stille. Noe å snakke om.

Enten du velger å ha grupper, to og to eller snakke med jentene enkeltvis, finner du her noen spørsmål du kan ta utgangspunkt i:
 • Hvilke tanker gjør du deg etter filmen?
 • Hva var bra?-Hva var litt rart?
 • Lærte du noe nytt? Hva?
 • Tror du filmen vil forandre ditt syn på noe?
 • Hvilke tanker gjør du deg om omskjæring. I forhold til deg selv? I forhold til egne eventuelle barn?
 • Har du snakket med noen om dette temaet? Hvem?
 • Hvordan må en voksen i hjelpeapparatet i Norge være for at du skal ville snakke med dem om omskjæring?
 • Om du skulle forklart til ei jente på 17 i Norge hvorfor du er omskåret, hva ville du sagt da?
 • Kan dere si litt om begrepene stolthet og skam – knyttet til omskjæring.
 • Et verktøy til selvbilde (finne en metode)
 • Hva gir deg godt selvbilde?
 • Hva kan gi dårlig selvbilde?
  VIL DU VITE LITT MER?

I samarbeid med Redd Barna og Valero, lanserer RVTS Sør filmen “Ung og omskåret” til bruk i likemannsarbeid.
Les mer her

ØVELSE: Selvbilde-refleksjon
En god øvelse er å kunne reflektere over sitt eget selvbilde. Skriv inn de ordene som beskriver deg i dag i den venstre silhuetten,og de ordene som beskriver dine ønsker for ditt fremtidige selvbilde i den høyre silhuetten.
Trykk her for utskrivbare silhuetter

Når du er bekymret..hva kan du gjøre?
Veiviser: › Gå til veiviseren

Andre nyttige lenker
Omfattende ressurssamling
Undervisningsmateriell
Tilgjengelighetserklæring